Algemene voorwaarden

Het consult kan alleen doorgaan als je in het digitale intakeformulier aan vinkt dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat. In het intakeformulier geef je tevens akkoord voor het verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacy verklaring.

Ik kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen. Ik ben geen therapeut, arts of kinderpsycholoog. Ik verhelp geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Ik kan advies inwinnen bij een arts (als ouders hier toestemming voor geven) of doorverwijzen.  Raadpleeg altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden.

Er is geen garantie op succes, daarvoor spelen er te veel variabelen. Uiteraard krijg je een uitgebreid doordacht en persoonlijke slaapplan en is de methode goed en bewezen.

Ik ben ten aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgave van reden en ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag terug.

Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het niet dan bied ik je een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren.

Een eenmaal gereserveerd slaapconsult heeft een betaalverplichting. De facturatie dient minimaal 2 werkdagen voor het huisbezoek op de rekening te staan. Indien er geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal geboekt slaapconsult kan tot 48 uur voor aanvang van het huisbezoek worden geannuleerd. Na die periode is er geen restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een slaapconsult is mogelijk tot een week voor de datum.

 

Scan de code